صنایع نفت و گاز

پروژه های انجام شده در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

نام پروژه محل انجام سایر توضیحات لازم
تامین و ساخت  ۴ واحد تجهیزات و متعلقات سیستم هوای وروردی توربین گازی (Air In Take System) شرکت پترو صنعت صبا سایت

عسلویه

 
قرارداد اجرای ۸ عدد مخزن ذخیره متانول و اتانول بصورت  EPC شرکت پترو صنعت صبا سایت

عسلویه

 
قرارداد اجرای  پایپینگ مخازن ذخیره متانول و اتانول بصورت EPC شرکت پترو صنعت صبا سایت

عسلویه

 
طراحی پایه سیستم ونتوری اسکرابر برج پریل کوره پتروشیمی شیراز شرکت صنایع ممتازان  
طراحی پایه سیستم  ونتوری اسکرابر برج پریل اوره

پتروشیمی شیراز

شرکت صنایع ممتازان (به صورت مشارکت با شرکت Mikropul آلمان)