صنعت مس

پروژه های انجام شده در صنعت مس

ردیف نام پروژه محل انجام سایر توضیحات لازم
۱ تامین  تجهیزات سیلندرهای تخلیه پروژه تیکنر مس سرچشمه شرکت صنایع ممتازان  
۲ تامین و ساخت تجهیزات لاندر پروژه تیکنر مس سرچشمه شرکت صنایع ممتازان  
۳ ساخت و نصب تجهیزات پایپ رک شرکت کانی مس شرکت صنایع ممتازان  
۴ طراحی و ساخت ۲ عدد اطاق بار کامیون بار معدن ۱۳۶ تنی بلاز شرکت صنایع ممتازان در دست اجرا
۵ ساخت و نصب ۳ عدد بین مربوط به ناحیه ۱۵۰ ذوب خاتون آباد شرکت صنایع ممتازان در دست اجرا