صنعت سیمان

پروژه های حوزه صنعت سیمان :

ردیف نام پروژه محل انجام سایر توضیحات لازم
۱ طراحی، تامین و ساخت دو دستگاه پن کانوایر سیمان مازندران شرکت صنایع ممتازان
۲ طراحی ، تامین ، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی ، برق و کنترل سیستم انتقال مواد و سالن اختلاط مواد به صورت Turn key سیمان ممتازان شرکت صنایع ممتازان
۳ تامین و ساخت تجهیزات سنگ شکن شرکت سیمان دهلران شرکت صنایع ممتازان
۴ طراحی ، تامین ، ساخت فیلتر های کیسه ای خط تولید شرکت سیمان دهلران شرکت صنایع ممتازان
۵ تامین و ساخت تجهیزات دپارتمان پخت شرکت سیمان دهلران شرکت صنایع ممتازان
۶ تامین و ساخت تجهیزات مکانیکی دپارتمان آسیاب سیمان و آسیاب مواد خام سیمان ممتازان شرکت صنایع ممتازان
۷ ساخت برخی از تجهیزات دپارتمان بارگیرخانه سیمان زاوه تربت شرکت صنایع ممتازان
۸ فروش و حمل تجهیزات بگ فیلتر های کل خط تولید شرکت سیمان ممتازان

 

شرکت صنایع ممتازان

و

سیمان ممتازان

 

۹ تامین و ساخت  تجهیزات مکانیکی دپارتمان سنگ شکن و انتقال گچ شرکت سیمان ممتازان

 

شرکت صنایع ممتازان

و

سیمان ممتازان

۱۰ نصب و راه اندازی دپارتمان های بعد از سنگ شکن تا بارگیرخانه( ۵۰۰۰تن) شرکت  سیمان ممتازان

 

شرکت صنایع ممتازان

و

سیمان ممتازان

۱۱ ساخت و نصب استراکچر فلزی پری هیتر و برج خنک کن شرکت         سیمان ممتازان شرکت صنایع ممتازان

و

سیمان ممتازان

۱۲ اجرای نسوز کاری دپارتمان پخت شرکت  سیمان ممتازان

 

شرکت صنایع ممتازان

و

سیمان ممتازان

۱۳ ساخت ساپورت داکت های هوای گرم از گریت کولر به EP  شرکت         سیمان ممتازان

 

شرکت صنایع ممتازان

و

سیمان ممتازان

۱۴ طراحی تامین ، ساخت و نصب وراه اندازی فیلتر های کیسه ای خط تولید شرکت سیمان ممتازان

 

شرکت صنایع ممتازان

و

سیمان ممتازان

۱۵ فروش بخشی ازتجهیزات خط تولید سیمان سفید شرق شرکت سیمان سفید شرق شرکت صنایع ممتازان
۱۶ ساخت تجهیزات دپارتمان پخت پروژه سیمان دهلران سایت سیمان دهلران در دست اجرا
 ۱۷ تامین و ساخت تجهیزات مکانیکی دپارتمان سالن مواد خام سیمان ممتازان

 

شرکت صنایع ممتازان ( به صورت مشارکت با  شرکت Schade آلمان)
 ۱۸ طراحی تامین ، ساخت و نصب وراه اندازی فیلتر های کیسه ای خط تولید

سیمان ممتازان

شرکت صنایع ممتازان (به صورت مشارکت با شرکت Mikropul آلمان)
 ۱۹ طراحی ، تامین ، ساخت فیلتر های کیسه ای خط تولید شرکت سیمان دهلران

 

شرکت صنایع ممتازان (به صورت مشارکت با شرکت Mikropul آلمان)