کارخانه تولید آهن راور

کارخانه تولید آهن راور

شرح پروژه
نوع فعالیت:سیستم حمل مواد
نوع پروژه:صنایع معدنی و فولادی
فعالیت انجام شده:

طراحی، تامین و ساخت و نصب سیستم انتقال مواد  کارخانه تولید آهن راور

پروژه های مشابه

Preloader