کارخانه اهک و دولومیت ممرادکو

کارخانه اهک و دولومیت ممرادکو

شرح پروژه
خلاصه:

تامین و ساخت کوره ها ، تجهیزات ، نوارنقاله ها  و بین های کارخانه آهک و دولومیت ممرادکو

نوع فعالیت:بین و تانک
نوع پروژه:صنایع معدنی و فولادی

تست

پروژه های مشابه

Preloader