مس سرچشمه

مس سرچشمه

شرح پروژه
خلاصه:

(Belaz)طراحی، ساخت و نصب اتاق بار ماشین های  حمل بار معدنی از 136 تن به بالا

نوع فعالیت:ساخت و نصب اتاق بار ماشین حمل بار معدنی
نوع پروژه:صنایع معدنی و فولادی

تست

کارفرما:

مس سرچشمه

شرح پروژه:

(Belaz)طراحی، ساخت و نصب اتاق بار ماشین های  حمل بار معدنی از 136 تن به بالا

فعالیت انجام شده:

(Belaz)طراحی، ساخت و نصب اتاق بار ماشین های  حمل بار معدنی از 136 تن به بالا

پروژه های مشابه

Preloader