فولاد کرمان

شرح پروژه
نوع فعالیت:سیستم تصفیه دود
نوع پروژه:صنایع معدنی و فولادی

تست

کارفرما:

فولاد کرمان

فعالیت انجام شده:

تامین، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه دود فولاد کرمان

پروژه های مشابه

Preloader