فولاد بوتیا

فولاد بوتیا

شرح پروژه
نوع فعالیت:بین و تانک
نوع پروژه:صنایع معدنی و فولادی

تست

کارفرما:

فولاد بوتیا

فعالیت انجام شده:

تامین ساخت و نصب 29 عدد بین پروژه فولاد بوتیا

پروژه های مشابه

Preloader