فرآوران پابدانا

فرآوران پابدانا

شرح پروژه
نوع فعالیت:سیستم حمل مواد
نوع پروژه:صنایع معدنی و فولادی

تست

فعالیت انجام شده:

طراحی، تامین و ساخت سیستم انتقال مواد ذغالشویی  فرآوران پابدانا

پروژه های مشابه

Preloader