سیستم تصفیه FTP

سیستم تصفیه FTP

شرح پروژه
نوع فعالیت:سیستم تصفیه دود
نوع پروژه:صنایع معدنی و فولادی

تست

فعالیت انجام شده:

تامین و ساخت و نصب برخی تجهیزات سیستم تصفیه دود سیستم تصفیه FTP

پروژه های مشابه

Preloader