ساخت و نصب سیستم انتقال موادکارخانه تولید آهن راور

ساخت و نصب سیستم انتقال موادکارخانه تولید آهن راور

شرح پروژه
نوع فعالیت:سیستم حمل مواد
نوع پروژه:صنایع معدنی و فولادی

تست

فعالیت انجام شده:

طراحی، تامین و ساخت و نصب سیستم انتقال مواد  کارخانه تولید آهن راور

پروژه های مشابه

Preloader