بین های خاتون آباد

بین های خاتون آباد

شرح پروژه
نوع فعالیت:بین و تانک
نوع پروژه:صنایع معدنی و فولادی
شرح پروژه:

ساخت و نصب بین های خاتون آباد

پروژه های مشابه

Preloader