انتقال مواد فولاد کرمان

شرح پروژه
نوع فعالیت:سیستم حمل مواد
نوع پروژه:صنایع معدنی و فولادی

تست

فعالیت انجام شده:

طراحی، تامین، ساخت و نصب سیستم انتقال مواد فولاد کرمان

پروژه های مشابه

Preloader