فعالیت ها

صنایع معدنی ممتازان

صنایع سیمان صنایع فولاد صنایع مس

پروژه های انجام شده در صنعت سیمان :

کارخانه سیمان ممتازان ، کارخانه سیمان مازندران، کارخانه سیمان دهلران، کارخانه سیمان زاوه تربت و ...

پروژه های انجام شده در صنعت فولاد :

کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان ، کارخانه فولاد بردسیر، کارخانه فولاد درالوییه، کارخانه فولاد خوزستان، کارخانه فولاد راور و ...

پروژه های انجام شده در صنعت مس :

کارخانه مس سرچشمه و ...