سایر پروژه های صنعتی

سایر پروژه های صنعتی

ردیف نام پروژه محل انجام سایر توضیحات لازم
۱ تامین ،ساخت تجهیزات انتقال مواد سنگ آهن جلال آباد شرکت صنایع ممتازان  
۲ طراحی و تامین و ساخت تجهیزات انتقال مواد زغالشوئی پابدانا شرکت صنایع ممتازان  
۳ ساخت استراکچر فلزی ساختمان فرهنگیان شرکت صنایع ممتازان  
  تامین، ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی بخش دوم سالن فرآوری جلال آباد شرکت صنایع ممتازان