واحد کنترل کیفیت

واحدکنترل کیفیت شرکت صنایع ممتازان تعداد ۶نفر با مدارک دانشگاهی مرتبط و گواهینامه های بین المللی مطابق با استاندارد
SNT-TC-1A می باشد .

گواهینامه های بین المللی :

پرسنل واحد کنترل کیفیت با گذراندن دوره های آموزشی مطابق با استاندارد SNT-TC-1Aکه این مدارک به شرح ذیل می باشد:
۱-بازسی جوش سطح ۱ &2(WELDING INSPECTION LEVEL I & II)
۲- CWI(CERTIFICATION OF WELDING INSPECTOR )
-۳-تست مایعات نافذ(LIQUID PENETRANT TESTING)
-۴-تست ذرات مغناطیس(MAGNETIC PARTICLE TESTING)
-۵-تست التراسونیک(ULTRASONIC TESTING)
-۶ تهیه وتدوین (WELDIG PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) & WELDER PERFORMANCE QUALIFICATION (PQR))
۷-رنگ و پوشش های صنعتی (INSPECTION OF PAINTING AND COATING)
۸-بازرسی چشمی (VISUAL TESTING)

 

 

 

 

 

تجهیزات و ابزارهای تست و کنترل:

کنترل واندازگیری مواد و تجهیزات در هر مرحله با استفاده از ابزارهای اندازه گیری دقیق امکان پذیر می باشد که کلیه این ابزارها و وسایل اندازه گیری به صورت دوره ای کالیبره می شوند.

۱-انواع ابزارهای دقیق برای کنترل سطوح داخلی و خارجی قطعات با دقت های مختلف
۲-دوربین های نقشه برداری و تجهیزات مرتبت
۳-گیج های بازرسی جوش
۴-دستگاه سختی سنجی پرتابل
۵-تجهیزات و دستگاه های مربوط به تست های غیر مخرب که شامل :ت

 • ست التراسونیک به همراه پراب با زوایاو حساسیت های مختلف
 • تست ذرات مغناطیس
 • تست مایعات نافذ

۶-ابزارهای مربوط به بازرسی سند بلاست و رنگ و پوشش که شامل :

 • زبری سنج سطح بلاست شده
 • گیج های بازرسی رنگ در حالت تر
 • دستگاه ضخامت سنج رنگ در حالت خشک
 • تجهیزات مربوط به تست چسبندگی رنگ (CROSS CUT)

مراحل کنترل وتست قطعات توسط واحد کنترل کیفیت:

کنترل قطعات توسط این واحد به صورت مرحله ای می باشد که به شرح ذیل می باشد:

۱-کنترل مواد خام ورودی که شامل بازرسی چشمی و کنترل های ابعادی توسط جداول استاندارد و نمونه بردای از مواد ورودی جهت بررسی خواص شیمیایی و مکانیکی
مواد خام و کنترل با استاندرد های مربوطه و کلید فولاد
۲-کنترل و اندازه گیری ابعادی مطابق با نقشه

۳-مراحل بازرسی جوش که شامل

 • بازرسی قبل از جوشکاری به منظور آماده کردن مقدمات کار جوشکاری است به طوری که موجبات بروز عیوب را ازبین برده و یا به حدود قابل قبولی تقلیل دهد.
 • بازرسی موقع جوشکاری به منظور اجرای صحیح عملیات جوشکاری ساخت و نصب واطمینان از بکار بردن مصالح و مواد مصرفی درست و جلوگیری از تخلف ها ضروری است.
 • بازرسی بعد از جوشکاری به منظور بررسی درستی مجموعه ساخته شده یا نصب شده و کنترل کیفیت جوش انجام می شود چند نمونه ازفعالیت های بازرسی بعد از جوشکاری عبارتند از: بازرسی چشمی  – تست مایعات نافذ – تست ذرات مغناطیس- تست امواج ما فوق صوت.

۴- کنترل و اندازه گیری قطعات بلاست شده و رنگ شده که شامل :

 • اندازه گیری و کنترل زبری سطح بلاست شده
 • ضخامت سنجی رنگ در حالت تر
 • ضخامت سنجی رنگ در حالت خشک
 • تست های چسبندگی رنگ

۵- کنترل محصول در حین بارگیری به محل مورد نظر