دفتر فنی و مهندسی

ازانجا که رکن اساسی هر پروژه جهت برنامه ریزی و اجرا تامین و تولید مدارک و مستندات فنی آن پروژه می باشد وظیفه بررسی مدارک فنی سفارش گذاری خرید مصالح موردنیاز و آماده سازی اسناد و مدارک اولیه جهت برنامه ریزی صحیح و تولید با کیفیت توسط دفتر فنی و مهندسی انجام می گیرد.
دفترفنی شرکت صنایع ممتازان درفضایی به مساحت۲۰۰مترمربع در کنار کارگاه تولید همگام با تولید محصول درتمامی مراحل از آغاز تا پایان پروژه مشغول انجام فعالیت می باشد. این واحد در حال حاضر با ۸ نفر نیرو درحال انجام فعالیت بوده و تعداد نفرات به تناسب حجم کار قابل تغییر می باشد. پرسنل شاغل در این بخش دارای مدرک لیسانس مهندسی مکانیک وبالاتر بوده و با نرم افزارهای Autocad- Solid work – Tekla structure و با انواع مواد و استانداردها – اصول نقشه خوانی و نقشه کشی و مراحل قطعه سازی و ساخت آشنایی دارند.

 

 
در این واحدکلیه فعالیت های مربوط به تهیه مدارک و مستندات فنی پروژه بشرح ذیل انجام می پذیرد:
۱) بررسی کلی مدارک، مستندات و نقشه های تحویلی پروژه و در صورت کسری اعلام به کارفرما
۲) تهیه مدل سه بعدی از نقشه ها در مجموعه های مکانیکال و استراکچر و بررسی تطابق مجموعه ها با یکدیگر بر اساس نقشه ها و کنترل مغایرت های احتمالی
۳) کنترل نقشه ها و در صورت مشاهده مغایرت فنی اعلام مغایرت به کارفرما جهت بررسی و اعلام نظر در رابطه با مغایرت مشاهده شده
۴) برآورد مواد خام و قطعات استاندارد و رنگ بر اساس الویت بندی نیاز در پروژه
۵) تهیه نقشه های کارگاهی – مونتاژ – نصب
۶) تهیه فرم عملیات مجموعه ها و تعریف نمودن مراحل عملیات قطعه سازی و آماده سازی قطعات جهت شروع عملیات مونتاژ و ارائه به واحد برنامه ریزی جهت برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه
۷) تهیه شیت و برش ها جهت برش کلیه ورق ها و پروفیل ها و… در راستای بهینه سازی استفاده از مواد خام و کاهش میزان پرت
۸) برگزاری جلسات هماهنگ با واحد تولید و کنترل کیفیت جهت بررسی پروسه های خاص تولید در صورت نیاز
۹) برگزاری جلسات هفتگی کمیته فنی با واحدهای برنامه ریزی – تولید – کنترل کیفیت جهت تبادل نظر پیرامون پروژه های در دست اقدام
۱۰) تهیه ساپلای لیست و ارائه کدینگ جهت هر آیتم
۱۱) تهیه پکینگ لیست قطعات جهت بارگیری وارسال